Årets aktiviteter

Januar:

Kontingentbetaling

Marts:

Påskestævne: Klubben tager til HillerødCup 2024 med (næsten) alle ungdomshold

April:

Årets afslutningsfest er den 06. april 2024. Det er en fest for alle klubbens medlemmer samt forældre og søskende. Her mødes klubben på tværs af ungdom og senior for at slutte sæsonen med manér.

Maj:

Oprykning til nye årgange (sker per 1. maj)

August:

Opstarts stævner

September:

Kontingentbetaling

Der spilles niveaustævner på alle årgange fra U10-U18

Opstarts stævner

Oktober:

Turneringen starter

December:

Julestævne (dagene ml jul og nytår)

Årsplanen vil blive opdateret løbende.